© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mucenic Mina
Bucurà-te, cà si alti bolnavi ai tàmàduit.  Bucurà-te, cà pe necredinciosi i-ai smerit.  Bucurà-te, cà pe iubitorii de Hristos i-ai veselit.  Bucurà-te, cà pe stràini i-ai adàpostit.  Bucurà-te, cà pe flàmìnzi i-ai hrànit.  Bucurà-te, cà pe vàduve le-ai miluit.  Bucurà-te, apàràtorul celor din primejdii.  Bucurà-te, ìndestulàtorul celor pràdati.  Bucurà-te, izbàvitorul Sofiei.  Bucurà-te, mìngìietorul celor asupriti.  Bucurà-te, Mina, mult-pàtimitorule!  Condacul al 13-lea:  O, preafericite Mucenice Mina, ascultà rugàciunea noastrà ce-ti  aducem din toatà inima, ca sà ne izbàvesti pe noi de boli si de primejdii,  spre a cinsti pomenirea ta si a màrturisi minunile, pe care cu puterea  darului Sfìntului Duh, le faci nouà celor ce cu credintà cìntàm: Aliluia  (acest Condac se zice de trei ori). Apoi iaràsi se zice Icosul ìntìi: ìntrupìndu-Se Cuvìntul lui Dumnezeu... si  Condacul ìntìi: Folositor si ajutàtor...; si se face otpustul. Dupà aceia se citeste  aceastà: Rugàciune foarte folositoare si grabnic ajutàtoare càtre  Sfìntul Mare Mucenic Mina:  O, Preasfinte si ìntru tot làudate, Mare Mucenice Mina, si de minuni  fàcàtorule; primeste aceastà rugàciune de la mine nevrednicul robul tàu, càci  càtre tine, ca la un adevàrat izvor de tàmàduiri si grabnic folositor si ajutàtor  preaminunat, scap eu ticàlosul si càtre sfìnt chipul icoanei tale cu lacrimi  fierbinti mà rog tie: Vezi, Sfinte, paguba mea, vezi sàràcia si ticàlosia mea; vezi  bubele si rànile trupului si sufletului meu. De aceea mà rog tie, fericite si Sfinte  
ceaslov