© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Nicolae
Bucurà-te, pomul cel sàdit de ìngeri.  Bucurà-te, cel ce ai ìncuiat pe ìngerul satanei ìntru adìnc.  Bucurà-te, liman lin al celor ìnvàluiti.  Bucurà-te, bunule cìrmuitor al coràbiei celei duhovnicesti.  Bucurà-te, cà prin tine ne ìnvrednicim de viata cea fàrà de sfìrsit.  Bucurà-te, Nicolae, mare fàcàtor de minuni!  Condacul al 13-lea:  O, preaminunate Pàrinte Nicolae, plìng si strig càtre al tàu sprijin,  aducìnd tie aceastà putinà rugàciune, ca sà mà izbàvesti de munca cea  de veci cu rugàciunile tale, ierarhe prealàudate, si sà mà ìnvrednicesc de  vesnica ìmpàràtie; cà ìmpreunà cu tine sà cìnt cìntarea lui Dumnezeu:  Aliluia (acest Condac se zice de trei ori).  Apoi iaràsi se zice Icosul ìntìi: Aràtatu-te-ai ìn vis ìmpàratului... si Condacul ìntìi: Cel ce vesrsi mir de mult pret...; si se face otpustul. Dupà care se citeste  aceastà:    Rugàciune O, preabunule Pàrinte Neculae, pàstorul si ìnvàtàtorul ce aleargà cu  credintà càtre a ta folosire, si cu fierbinte rugàciune te cheamà pe tine,  sìrguieste degrab ale ajuta; izbàveste turma lui Hristos de lupii cei ce o ràpesc  pe ea, si toate pàrtile crestinesti le ìngràdeste si le pàzeste prin sfintele tale  rugàciuni de gìlcevile lumesti, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie  si de ràzboiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boalà si de  moarte grabnicà; si precum ai miluit pe cei trei bàrbati ce sedeau ìn temnità si  i-ai izbàvit pe ei de mìnia ìmpàratului si de tàierea sabiei, asa mà miluieste si  
ceaslov