© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Nicolae
Bucurà-te, hrana si bucuria celor ce aleargà càtre tine.  Bucurà-te, pìine de hranà neìmputinatà celor lipsit.  Bucurà-te, bogàtie de Dumnezeu dàruità celor ce vietuiesc ìn lipsà de  pàmìnt.  Bucurà-te, ridicarea grabnicà a sàracilor.  Bucurà-te, cugetarea limpede a celor necàjiti.  Bucurà-te, cà esti blìnd ascultàtor celor neputiinciosi.  Bucurà-te, dulceatà a toatà lumea.  Bucurà-te, mirele celor trei fete.  Bucurà-te, izbàvitorul necazurilor mele cu rugàciunile tale.  Bucurà-te, Nicolae, mare fàcàtor de minuni!  Condacul al 5-lea: Càtre biserica ta mergìnd oarecìnd Vasile, sìrguindu-se sà-ti aducà  dar, a fost ràpit de agareni si dat de ostasi lui Amira stàpìnului lor spre  slujbà, iar pàrintii lor erau ìntristati. Ìnsà n-au ìncetat a ìndrepta càtre tine  rugàciuni si, trecìnd ziua praznicului tàu, càtre searà, l-ai pus pe el  ìnaintea lor si vàzìnd ei aceastà minune, cu tine cìntau lui Dumnezeu  cìntarea de bucurie: Aliluia!     Icosul al 5-lea:  Mergìnd fiul lui Agricola sà dea un pahar lui Amira a sta ìnaintea lui cu  fricà; iar tu, Pàrinte, rugat fiind de pàrintii lui, l-ai izbàvit pe el din mìinile  lui Amira ìntr-un ceas; pentru aceea cu dìnsii strigàm tie, Nicolae, ca unui  bun pàstor: Bucurà-te, ierarhul lui Dumnezeu.  Bucurà-te, luminatà propovàduire a crestinàtàtii.  Bucurà-te, cel ce porti nume de biruintà.  Bucurà-te, stìrpirea patimilor celor neroditoare.  Bucurà-te, aducerea de roadà a pomilor celor duhovnicesti. 
ceaslov