© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna ianuarie
ceaslov
15. X Cuviosii Pàrintii nostri Pavel tebeul si Ioan Colibasul. 16. X Cinstirea lantului Sfìntului slàvitului si ìntru tot làudatului Apostol  Petru; Sfintii Mucenici Spevsip si pe cei ìmpreunà cu el. Dezlegare la vin si la  untdelemn. Troparul, glasul al 2-lea: Roma nepàràsind, la noi ai venit prin cinstitele lanturi pe care le-ai  purtat, cel ce ai fost decìt Apostolii mai ìntìi pe scaun sezàtor. Càrira cu  credintà ìnchinìndu-ne, ne rugàm: Cu ale tale rugàciuni cele càtre Domnul,  dàruieste nouà mare milà.  Condacul, glasul al 2-lea: Podobie: cele de sus càutìnd... Piatra Hristos, pe piatra credintei, cel mai ìntìi decìt ucenicii pe  scaun sezàtor ìl preaslàveste luminat, cà cheamà pe toti sà pràznuiascà.  Petre, minunile cinstitului tàu lant, si dà iertare de greseli.  17.   ) Cuviosul si purtàtorul de Dumnezeu Pàrintele nostru Antonie cel  Mare. Praznic si dezlegare la vin si la untdelemn. Troparul, glasul al 4-lea: Rìvnitor lui Ilie cu obiceiurile asemànindu-te, Botezàtorului cu drepte  càràri urmìnd, Pàrinte Antonie, pustiului te-ai fàcut locuitor si lumea ai  ìntàrit cu rugàciunile tale. Pentru aceasta roagà-te lui Hristos Dumnezeu  sà mìntuiascà sufletele noastre.  Condacul, glasul al 2-lea: Podobie: Cele de sus càutìnd... Valurile lumesti lepàdìndu-le, viatà fàrà de gìlceavà ai sàvìrsit,  Botezàtorului urmìnd cu tot obiceiul, Preacuvioase. Deci, ìmpreunà cu  dìnsul te cinstim, Antonie Pàrinte, ìntemeierea pàrintilor.  18.   Cei ìntre sfinti Pàrintii nostri arhiepiscopii Alexandriei: Atanasie si  Chiril. Praznic si dezlegare la vin si untdelemn.