© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de pocàintà càtre Domnul nostru Iisus Hristos
Pentru ce faci stìmbàtate celui sàrac? De ce opresti plata slugilor? Pe  fratele tàu nu-l iubesti; desfrìnarea si amàràciunea iubesti. Deci lasà  acelea, suflete al meu, si te pocàieste pentru ìmpàràtia lui Dumnezeu.  Slavà...  O, nebunule om, cìnd te vei afunda si ca o albinà vei aduna bogàtia ta,  care degrab va pieri ca praful si ca cenusa? Ci cautà mai vìrtos ìmpàràtia  lui Dumnezeu.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Doamnà de Dumnezeu Nàscàtoare, miluieste-mà pe mine pàcàtosul si  mà ìntàreste spre fapte bune si mà pàzeste ca sà nu mà ràpeascà pe mine  nepregàtit moartea cea urìtà; ci mà povàtuiste, Fecioarà, la ìmpàràtia lui  Dumnezeu. Cìntarea a 5-a:  Irmos: Pe mine cel ce mìnec...  Adu-ti aminte, ticàlosule om, cà de pàcate esti robit; cu minciuna, cu  vrajba, cu neputinta, ca de o fiarà cumplità. Suflete al meu pàcàtos, au  doar aceea ai voit?  Mi se cutremurà màdularele si cu totul sìnt vinovat privind cu ochii,  auzind cu urechile si cu totul dìndu-mà pe mine gheenei. Suflete al meu  pàcàtos, au doarà aceea ai voit?  Slavà...  Pe desfrìnatul si pe tìlharul, care s-au pocàit, i-ai primit, Mìntuitorule,  iar eu cu lenea pàcàtului m-am ìngreunat si de cel ràu sìnt robit. Suflete al  meu pàcàtos, au doar aceea ai voit? 
ceaslov