© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
birurilor fàgàduiserà sà le plàteascà si cà nu va face ràzboi ìmpotriva  lor, nici nu se va lupta cu ei si astfel voe avea pace. Dar francii i-au  ràspuns ìmpotrivà si, nevoind sà dea moastele, l-au stìrnit pe el la ràzboi.  Càci acela zicea ìntru sine: “Ce-mi este mie bogàtia, ce-mi este mie slava  si multimea màrgàritarilor si a pietrelor scumpe? Acestea nu sìnt atìt de  vrednice de ìmpàràtia mea, pe cìt este cortul preasfìnt al Cuvioasei”.  Acestea le cugeta ìmpàratul din multa evlavie si credintà ce avea. Pentru  aceea, trimitìnd, cu multà mìnie, pentru a doua oarà(*14) soli, i-a  amenintat iaràsi ìncà si mai mult: “Dacà nu ìmpliniti degrabà si cu osìrdie  voia mea, pe sfìnta pronie de sus si pe sceptrul nebiruit al ìmpàràtiei  mele, mà voi scula la ràzboi ìmpotriva voastrà cu norod fàrà numàr si  ìncercat ìn toatà lupta, iar cetatea voastrà o voi pustii si trupurile voastre  le voi da mìncare cìinilor”. Cei din cetate, auzind acestea si neputìnd sà-l  ìnfrunte si sà se ia cu el la luptà, s-au supus cuvintelor lui si au fàgàduit  sà-i dea racla.  Asadar, solii, venind la rege, i-au vestit aceastà fàgàduintà, pe care  ìmpàratul, primindu-i cu bucurie si cu multà cinste, i-a ràsplàtit cu daruri  si cu binefaceri. Iar ìn ziua urmàtoare(*15), chemìnd pe mitropolitul Marcu  al Preslavei, ìmpreunà cu altii din cler, l-a trimis pentru mutarea moastelor  si ìndatà cetatea lui Constantin l-a primit pe Marcu si pe cei dimpreunà cu  
(*14) Aceastà a doua interventie a tarului pentru obtinerea moastelor nu este mentionatà ìn Viata... scrisà  de Sfìntul Eftimie al Tìrnovului.  (*15) Nu se cunoaste cu precizie data la care a avut loc stàmutarea moastelor la Tìrnovo, unii istorici  presupun cà ar fi vorba de anul 1231, ìndatà dupà victoria lui Ioan Asan al II-lea de la Klokotnitsa. Cf. Dan Ioan  Muresan, “Autour de l’èlèment politique du culte de sainte Parasccheve la Jeune en Moldavie”, ìn L’empereur  hagiographe. Culte des saintset monarchie byzantine et post-byzantine, Actes des colloques internationaux  ”L’empereur hagiographe” (13-14 mars 2000) et “Reliques et miracles” (1-2 novembre 2000) tenus au New  Europe College. Textes rèunis et presents par Petre Guran avec la collaboration de Bernand Flusin, p. 255.