© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Al doilea Paraclis al Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
Cìntarea a 3-a:  Irmos: Doamne, Care ai fàcut cele de deasupra...  Moise proorocul de demult te-a ìnchipuit pe tine, zicìnd: rug ìnsufletit  si nears esti, Fecioarà, ceea ce ai ìn pìntece focul Dumnezeirii.  Fiul tàu ascultìnd rugàciunea ta, Preacuratà Nàscàtoare de  Dumnezeu, se milostiveste spre sufletele noastre, ca un iubitor de oameni.  Slavà...  Pe unul din Treime ai nàscut, Maicà prealàudatà, cu nespusà minune,  pe Care L-a làudat adunarea pruncilor strigìnd: Osana, bine este cuvìntat  Cel ce vine ìntru numele Domnului.  Si acum...  Stiindu-te pe tine a fi Maicà lui Dumnezeu, ne rugàm tie sà ne  izbàvesti pe noi de greselile noastre cele de voie si cele fàrà de voie.  Cìntarea a 4-a:  Irmos: Am auzit, Doamne, taina rìnduielii Tale... Cu strigare fàrà ìncetare, striga càtre tine bolnavul cel slàbànogit ìn  boala cea fàrà vindecare, pe care, auzindu-l, l-ai vindecat, Preanevinovatà  Stàpìnà. Slavà...  Auzind puterea ta, cu care ai izbàvit pe multi din primejdii, Preacuratà  Nàscàtoare de Dumnezeu, strigàm càtre tine: Ceea ce ai nàscut pe Cel  slàvit ìn Treime, roagà-te sà ne mìntuiascà partea cea de-a stìnga. 
ceaslov