© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Slavă... Şi acum..., acelaşi glas:  Veniţi popoare să ne închinăm Dumnezeirii celei în trei Ipostasuri:  Fiului şi Tatăl împreună cu Sfântul Duh. Că Tatăl fără de ani a născut pe  Fiul cel împreună veşnic şi împreună pe scaun şezător. Şi Duhul Sfânt era  în Tatăl, împreună cu Fiul preaslăvit. O Putere, o Fiinţă, o Dumnezeire,  Căreia toţi închinându-ne, strigăm: Sfinte Dumnezeule, Cel ce toate le-ai  făcut prin Fiul, cu împreună-lucrarea Sfântului Duh; Sfinte Tare, prin Care  pe Tatăl am cunoscut şi Duhul Sfânt a venit în lume; Sfinte fără de moarte,  Duhule Mângâietorule, Cel ce din Tatăl Te purcezi şi în Fiul Te odihneşti,  Treime Sfântă, slavă Ţie.  La Stihoava se cântă stihirile, glasul al 2-lea: Pe Treimea cea de o fiinţă cu cântări să O slăvim; pe Tatăl şi pe Fiul  împreună cu Sfântul Duh. Că aşa au propovăduit toti proorocii şi Apostolii  cu mucenicii.  Stih: Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte  întru cele dinăuntru ale mele. Pe Lumina cea fără de început şi de o fiinţa Tatăl; pe Lumina cea  neapusă şi întocmai de o fiinţă Fiul, împreună cu Duhul care este Lumina  cea purcezătoare mai înainte de veci cu credinţă O slăvim, cu dragoste O  cântăm şi cu nădejde O preaânălţăm întru toţi vecii.  Stih: Nu ma lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua  de la mine.  Ceea ce ai în ceruri cântăreţi fără încetare ai slavei, pe puterile cele  netrupeşti, primeşte şi de la noi pe pământ laudă, Treime Dumnezeiască,  pe cei pe care i-ai zidit după chipul şi asemănarea Ta.