© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre ìngerul pàzitor
folositorule si pàzitorul meu.  Slavà...  Potop cu tinà si ìntuneric de gìnduri rusinoase ìntru mine izvoràsc,  despàrtind de la Dumnezeu mintea mea, pe care usucà-le, ajutorul meu.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Tu esti, Stàpìnà, linistea si adàpostirea celor ìnvàluiti ìn marea  pàcatelor. Pentru aceasta alerg càtre a ta adàpostire, fiind ìnvàluit cu  viforul a multe feluri de patimi.  Cìntarea a 3-a:  Irmos: Doamne, Cel ce ai fàcut cele de deasupra crugului ceresc...  Fiintà am din amestecàturà de pàmìnt, de tinà si tàrìnà, pentru  aceasta de pàmìnt m-am lipit. Ci, o, folositorul meu, ìndreptàtorul si  izbàvitorul meu, ìntoarce pofta mea càtre cele ceresti.  Ziua si noaptea, cu faptele mele cele rele, te amàgesc, te mìhnesc si  te ìntàrìt; dar te rog nu sta departe de mine, ci ajutà-mà spre a mà  ìndrepta. Supus sìnt grijii si mìhnirii, cà nepocàit si neìndreptat petrec. Pentru  aceasta dàruieste-mi sà mà pocàiesc cu adevàrat si sà te bucur pe tine,  pàzitorul meu.  Slavà...  Cel ce vezi fata cea de nevàzut al lui Dumnezeu, Care sade ìn ceruri si  se uità pe pàmìnt cu gìndul si-l face pe el de se cutremurà, pe Acela  roagà-L sà mà mìntuiascà, sfinte ìngere.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Minte, cuget si cuvìnt, harul lui Dumnezeu am luat, ca pe Stàpìnul  cunoscìnd, cu fapte bune sà-L cinstesc; iar eu cu patimile ocàrìnd harul, 
ceaslov