© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Al doilea Paraclis al Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
Ce limbà omeneascà te va làuda pe tine dupà vrednicie, ceea ce esti mai  cinstità decìt heruvimii? Pentru acesta, cu glas si fàrà ìncetare strigàm  tie: Bucurà-te, Ceea ce de ìngeri esti mult làudatà, Domnul este cu tine.  Si acum...  Roagà-te cu deadinsul càtre milostivul Dumnezeu pentru noi  pàcàtosii, care gresim ìn tot ceasul, ca sà ne fie nouà milostiv ìn ziua  judecàtii.  Apoi: Cuvinà-se cu adevàrat sà te fericim, Nàscàtoare de Dumnezeu, cea  pururea fericità si preanevinovatà, si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce  esti mai cinstità decìt heruvimii si mai màrità fàrà de asemànare decìt  serafimii, care fàrà stricàciune pe Dumnezeu Cuvìntul ai nàscut, pe tine  cea cu adevàrat Nàscàtoare de dumnezeu te màrim.    L U M I N ì N D A  S-a rugat, de demult, pentru tine, Preacuratà, Maria Egipteanca, pe  care, auzind-o, ai ìnvrednicit-o a vedea si a sàruta Crucea Fiului tàu;  pentru aceasta strigàm càtre tine: Roagà-te Fiului tàu si Dumnezeului  nostru, ca sà se milostiveascà spre noi, sà nu ne osìndeascà pentru  pàcatele noastre, ci sà ne miluiascà pe noi ca un iubitor de oameni (de trei  ori).       LA L A U D E  Se cìntà stihirile pe 6, glasul al 2-lea:    Podobie: Cu ce cununi de laude... Cu ce cununi de laude vom ìncununa pe Maica lui Dumnezeu, care s-a  aràtat scaun cerescului ìmpàrat, care se roagà pentru noi càtre milostivul  Dumnezeu si ne izbàveste din fàràdelegile noastre? 
ceaslov