© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre ìngerul pàzitor
pe Stàpìnul am defàimat, Stàpìnà, miluieste-mà.  SEDEALNA, glasul al 4-lea:       Podobie: Cel ce Te-ai ìnàltat... Pàzitorul sufletului si al trupului meu, cel ales mie de la Dumnezeu,  dumnezeiescule ìnger, urmìnd lui Dumnezeu, treci cu vederea, preasfinte,  toate greselile sufletului meu cel ticàlos si mà izbàveste de cursele cele  de multe feluri ale ìnselàtorului si fà milostiv pe Dumnezeul tuturor, ca sà-  mi dea iertare la judecatà.  Cìntarea a 4-a:  Irmos: Tu esti tària mea, Tu esti bucuria mea... Neaducìndu-mi aminte, Mìntuitorule, de ìnfricosàtoarea judecatà, la  care am sà stau ìnainte si sà dau ràspuns pentru tot lucrul si cuvìntul, nici  gìndindu-mà la moartea cea fàrà de veste, sìnt neìndreptat; dar tu,  ìndreptàtorul meu, nu mà làsa pe mine.  Cu deadìnsul toatà ràutatea am plinit din tinerete si n-am ìncetat a te  amàrì pe tine, apàràtorul meu, cu cuvinte si cu fapte fàrà de lege; nu te  mìnia dar, ci mai asteaptà, ìnteleptindu-mà, luminìndu-mà si ìntàrindu  mà.  Urmìnd ìndelung-ràbdàrii Cuvìntului lui Dumnezeu, Care a venit ca sà  cheme pe toti pàcàtosii la pocàintà si asteaptà ìndreptare de bunàvoie si  nu face silà, si tu, ìndreptàtorul meu, spre mine cu ìndelungà ràbdare  petreci.  Slavà...  Departe de la Dumnezeu pàcatul m-a lepàdat pe mine, netrebnicul rob;  dar Stàpìnul meu, Iisus, m-a primit cu milostivire si m-a fàcut al Sàu; iar eu  
ceaslov