© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
si scàpare celor asupriti; nàdejde celor fàrà de nàdejde, ajutàtoare celor lipsiti;  celor sàraci bogàtie neìmputinatà, celor ìntristati deapururea mìngìiere, celor  pe care nu ìi iubeste nimeni iubire cu smerenie; celor pàcàtosi mìntuire càtre  Dumnezeu; tuturor crestinilor ìngràdire tare, ajutàtoare nebiruità si folositoare.  Prin tine Cel nevàzut S-a fàcut vàzut, pentru care aducem rugàciune tie, noi  robii tài, Doamna noastrà. O, preamilostivà ìmpàràteasa lumii celei  ìntelegàtoare si preamàrità, care ai nàscut pe ìmpàratul nostru, Hristos  Dumnezeu, Cel care dà viatà tuturor, ceea ce esti màrità de cele ceresti, minte  ìngereascà, stea cu totul luminoasà si mai sfìntà decìt toti sfintii; ìmpàràteasa  ìmpàratilor, Stàpìna tuturor fàpturilor, Fecioarà ìncuviintatà de Dumnezeu,  Mireasà nestricatà, palat al preasfìntului Duh, scaun de foc al ìmpàratului celui  nevàzut, chivot ceresc purtàtor al Cuvìntului lui Dumnezeu, càruta cea ìn chipul  focului; odihna Dumnezeului celui viu, zàmislitoare ìn chip de negràit a trupului  lui Hristos, cuibul vulturului ceresc, turtureaua cea cu bunà glàsuire, porumbita  cea preabunà, linà si fàrà de ràutate; Maicà iubitoare de fii, adìncul milelor,  picàtura care risipeste mìnia lui Dumnezeu, adìncimea cea nemàsuratà, taina  cea negràità, minunea cea nestiutà, minune nespusà; Bisericà nefàcutà de mìnà  omeneascà a ìnsusi ìmpàratului tuturor veacurilor; tàmìia cea cu bun miros,  vesmìnt cinstit, porfirà de Dumnezeu tesutà, rai sufletesc, odrasla pomului celui  de viatà purtàtor, floarea cea preafrumoasà, care ai ìnflorit nouà veselia  cereascà, Strugurele mìntuirii noastre, paharul ìmpàratului ceresc, ìntru care s-  a dres de la Duhul Sfìnt vinul harului celui neìmputinat; solitoarea legii,  ìncepàtura credintei celei adevàrate a lui Hristos, turnul cel neclintit, pieirea  ereticilor, sabia mìniei lui Dumnezeu ìmpotriva tuturor celor nelegiuiti; ìngrozire  diavolilor, biruintà ìn ràzboaie, pàzitoare adevàratà tuturor crestinilor si lumii
ceaslov