© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Paraclisul Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupà mare mila Ta si dupà multimea ìnduràrilor  Tale, curàteste toate fàràdelegile noastre. Si stihirile acestea, glasul al 6-lea: Podobie: Toatà nàdejdea... Ajutorului omenesc nu ne ìncredinta pe noi, Preasfìntà Stàpìnà, ci  primeste rugàciunea robilor tài, cà scìrbele ne cuprind si nu putem ràbda  sàgetàrile diavolilor; acoperàmìnt nu ne-am agonisit nicàieri unde sà  scàpàm noi, pàcàtosii, pururea fiind biruiti; mìngìiere nu avem afarà de  tine, Stàpìna lumii, Nàdejdea si folositoarea credinciosilor, nu trece  rugàciunile noastre, ci le fà de folos.  Nimeni din cei ce aleargà la tine nu iese rusinat, Nàscàtoare de  Dumnezeu Fecioarà; ci cerìnd dar bun, primeste dàruirea càtre cererea  cea de folos.  Prefacerea celor scìrbiti, izbàvirea celor neputinciosi fiind, izbàveste  pe robii tài, Nàscàtoare de Dumnezeu Fecioarà, pacea celor din ràzboaie,  linistea celor ìnviforati, singura folositoare a credinciosilor.  Preotul zice: Mìntuieste Dumnezeule, poporul Tàu si binecuvìnteazà mostenirea Ta.  Cerceteazà lumea Ta cu milà si cu ìnduràri. Ìnaltà fruntea crestinilor  ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugàciunile  Preacuratei Stàpìnei noastre Nàscàtoarei de Dumnezeu si pururea  Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viatà fàcàtoarei Cruci; cu  folosirile cinstitelor puteri ceresti celor fàrà de trup; pentru rugàciunile  cinstitului, màritului Prooroc ìnaintemergàtorului si Botezàtorului Ioan; ale  Sfintilor màritilor si ìntru tot làudatilor Apostoli; ale celor ìntre sfinti  Pàrintii nostri, mari dascàli si ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie de  Dumnezeu cuvìntàtorul si Ioan Gurà de Aur; Atanasie cel Mare, Chiril,  
ceaslov