© Cuvioasa Parascheva  2013

Introducere

De-a lungul timpului au circulat multe istorisiri ale 

vietii Cuvioasei Parascheva cea Nouà, supranumità, 

dupà locul nasterii sale, Epivatina, urmìnd a-si schimba

supranumele ìn functie de locurile-multe-prin care au 

peregrinat sfintele ei moaste.I s-a atribuit astfel 

numele de “bulgara” sau “sìrba” si, ìn final 

“romànca”, ajungìnd ca, ìn cele din urmà, sà se uite cu

desàvìrsire origenea ei greceascà. Sìnt putine moaste 

care au càlàtorit atìt de mult precum moastele 

Cuvioasei Parascheva. Ele au fost decoperite la o datà 

necunoscutà, dar cu sigurantà ìnainte de ultimul sfert 

al veacului al 12-lea, cìnd Sfìnta era deja 

canonizatà(*1). Cea mai veche viatà a Cuviasei 

Parascheva a fost alcàtuità, pe cìt stim, de un tàran, 

ìnaite de prima jumàtate a veacului al 12-lea. 

Patriarhul ecumenic...

Mitropolia Iasi
Ceaslov
Acatistul Sfintei Parascheva
mai multe informatii mai multe informatii Ceaslov Ceaslov Acatistul Acatistul Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva
dupà versiunea ìn limba greacà a lui  Matei smeritul, Mitropolitul Mirelor 
Traducere, introducere si note de Laura Enache