© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
reprezintà sinaxarul slujbei acestei Sfinte si s-a pàstrat, ìmtreunà cu slujba, ìntr-un manuscris autograf al autorului, azi aflat ìn Biblioteca  Patriarhiei din Ierusalim, n. 161 ff 54-66. A fost publicatà de A.  Papadopoulos Kerameus ìn Analecta Ierosolymitikis Stahyologias, vol.1,  St. Petersburg, 1891, pp. 438-453, cu titlul Viata si petrecerea Cuvioasei  Parascheva cea Nouà din Epivate, scrisà de Matei smeritul, Mitropolitul  Mirelor. Aceastà viatà a Cuvioasei a fost alcàtuità dupà anul 1605,  fiindcà ìn titlul ei, Matei apare mentionat ca Mitropolit al Mirelor,  demnitate pe care a avut-o numai dupà aceastà datà, Cìnd Matei se afla  deja ìn Tara Romaneascà, la Mànàstirea Dealu, ìncepìnd din 1602 si pìnà  ìn 1621 si probabil pìnà la moarte. Scrierea are douà pàrti. Prima parte, cuprinzìnd capitolele 1-13,  istoriseste viata Cuvioasei si mutarea moastelor de la Constantinopol la  Tìrnovo (1231). Aceastà primà parte reprezintà traducerea din bulgarà a  Panegyricului Sfìntului Eftimie. Partea a doua, apartinìnd ìn ìntregime  autorului grec, cuprinde capitolele 14-17 si povesteste ìmprejuràrile  istorice ìn care s-a fàcut mutarea moastelor de la Tìrnovo la Belgrad