© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rinduiala miezonopticii din toate zilele
ceaslov
                                     Doamne miluieşte(de 40 ori).  Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor  marginilor pământului şi al celor ce sânt pe mare departe şi, milostive  Stăpâne, milostiv fii nouă, faţă de păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi.                                 Doamne miluieşte(de 3 ori).                                  Preotul zice ecfonisul:  Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi Ţie slavă înălţăm,  Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.                                 Strana: Amin. Preotul:  Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă Ţie.  Strana: Slavă... Şi acum... Doamne miluieşte(de 3 ori), Binecuvântează. Iar  preotul, întorcându-se cu faţa către credincioşi, zice otpusul cel mic:  Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei  Maicii Sale, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri  şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi, ca un  bun şi de oameni iubitor.  Apoi plecându-se preotul către stani îşi cere obisnuita iertare, zicând:  Binecuvântaţi, Părinţi sfinţiţi, şi mă iertaţi pe mine păcătosul!                                    Iar fraţii răspund:  Dumnezeu să te ierte şi să te miluiasca, Părinte sfinţite.  Apoi preotul se întoarce către răsărit şi zice ectenia aceasta:  Să ne rugăm pentru pacea lumii.  Pentru bună sporire şi întărirea dreptslăvitorilor creştini.  Pentru Prea Fericitul Părintele nostru (N) Patriarhul Bisericii Ortodoxe  Române [pentru(Înalt-) Prea Sfinţitul(Arhi-)  Episcopul  (şi Mitropolitul) nostru