© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru, miluieşte-ne pe  noi, zidirea Ta cea căzuta, pentru numele Tău cel Sfânt.    Condacul al 13-lea: O, Preasfântă, de viaţă făcătoare, nedespărţită şi a toate făcătoare  Treime: Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte, Unule adevăratul Dumnezeu şi  Făcătorul nostru, primeşte această de acum mulţumire a noastră; trimite  nouă darul şi puterea din înălţimea sfântului Tău locaş, ca, toate poftele  trupeşti călcându-le, să vieţuim întru toată bună cinstire şi curăţie, până  la sfârşitul vieţii noastre, pururea lăudând preasfânt numele Tău, şi  strigând: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori).  După aceasta se zice iarăşi Icosul întâi: Arhangheli şi Îngerii... şi Condacul întâi: Împărate al veacurilor...       Cântarea a 7-a:   Irmosul:  Cu un glas a răsunat viersul organelor, a cinsti chipul cel de aur  făcut fără de suflet; iar darul Duhului cel purtător de lumina, cinsteşte a  striga: Treime una, Cea întocmai puternică şi fără de început, bine eşti  cuvântată. Ramura în două şi fără de început din Tatăl, ca din radăcina cea fără  de început a răsări Fiul cu naşterea şi Duhul cu purcederea, împreună de o  fire şi nedesparţită cu puterea şi cu stăpânia, ca trei Lumini fiind întru o  Strălucire a Dumnezeirii.   În cuptorul cel de foc al patimilor m-a aruncat pe mine chinuitorul  meu rău obicei; iar Tu, Făcătorule a toate cel întreit, precum ai mântuit pe  cei  trei  tineri , aşa  mă  mântuieşte şi  pe mine : Părinte şi Fiule şi Duhule