© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Parascheva
Bucurà-te, pàmìnt de ìndestulare.  Bucurà-te, rod al pocàintei.  Bucurà-te, alinarea relelor cugetàri.  Bucurà-te, risipitoare de furtuni.  Bucurà-te, aducàtoare de manà.  Bucurà-te, dàtàtoare de mìngìieri.  Bucurà-te, mijlocitoarea tuturor crestinilor càtre Domnul.  Bucurà-te, Parascheva, mult folositoare!  Condacul al 5-lea: Obosit de truda gìndurilor lumesti m-am desteptat acum, ticàlosul,  làcrimìnd, cà nu am ìncotro ìntinde nàdejdile spre a mà linisti dupà faptele  mele. Càci nefàcìnd nici un lucru vrednic de mìntuire, si temìndu-mà sà fiu  tàiat ca smochinul neroditor, cad ìnaintea ta plìngìnd, Sfìnta Parascheva,  si strig miluieste-mà, ca dimpreunà cu tine sà cìnt lui Dumnezeu cìntare  de mìntuire: Aliluia!  Icosul al 5-lea: Cine nu te va ferici pe tine, Cuvioasà, cà te-ai ìnvrednicit a potoli prin  nevointele tale zburdalnicia trupului si a dobìndi mìntuirea sufleteascà cu  cinstea cea neluatà de mìini omenesti a cerestii màriri? Sau cine nu te va  ferici iaràsi ca ai stràbàtut prin viteazul tàu cuget ìmpletiturile vicleanului  cele amàgitoare, si l-ai rusinat? Pentru aceasta primeste urmàtoarea  cìntare:  Bucurà-te, turnul biruintei.  Bucurà-te, usa mìntuirii.  Bucurà-te, pavàza credintei.  Bucurà-te, locasul statorniciei.  Bucurà-te, chipul bunàtàtilor.  Bucurà-te, apàrarea cinstitei cruci.  Bucurà-te, ìnchinàtoarea ei vrednicà. 
ceaslov