© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
si Tracia, Dalmatia, Moesia si Albania, a cucerit si Serrionul si  Tesalia toatà ìmpreunà cu Tesalonicul si cu Muntele cel cu sfìnt nume al  Athonului pìnà la Dratza. Si ìn aceste cetàti a hirotonit mitropoliti si  episcopi, care fuseserà toti izgoniti din pricina cugetului latinesc [care  domnea ìn Constantinopol], càci cetatea lui Constantin fusese cucerità,  iar arhiereii care ràmàseserà ìn ea si cei ce ìl ascultau s-au plecat  dogmelor acelora. Càci este obicei la papistasi sà nu se linisteascà, ci  mereu ei sà ìnceapà si sà stìrneascà lupte cu Bisericile si sà ràtàceascà  poporul cel numit cu numele lui Hristos si sà afle toate cìte sìnt vrednice  de partea cea de-a stìnga. Le vei gàsi pe toate acestea expuse pe larg ìn  hrisovul lui care este ìn Lavrà si ìn Protaton. Ìmpotriva acestora, Asan a  cucerit si cetatea lui Adrian, luìnd toatà cetatea si toatà tara, pìnà si  cetatea lui Constantin, pe care o stàpìneau atunci francii, la sfìrsit au  fàgàduit sà o predea, socotind cà nu merità osteneala sà lupte pentru ea.  Pe cìnd se ìntìmplau acestea, faima raclei Sfintei ràsuna pretutindeni si  fàcea multe minuni celor de departe si celor de aproape.  A auzit despre ea si mai sus pomenit ìmpàrat al bulgarilor, Ioan Asan,  care, cu poftà poftind si trimitìnd soli la cei din cetatea lui Constantin, a  cerut sfìnta raclà cu moastele, [ìncredintìndu-i] cà ìi va scuti de plata...