© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntilor Apostoli Petru si Pavel
    Icosul al 6-lea: Cuvintele cele ascunse ale dogmelor celor preaìnalte ale iconomiei lui  Hristos, o, Pavele, scotìndu-le din cele neapuse, le tìlcuiesti mai presus de  fire, ridicìnd pe cei credinciosi cu minune a striga tie:  Bucurà-te, minunea Apostolilor cea làudatà.  Bucurà-te, frumusetea cea ìncuviintatà a Scripturii celei noi.  Bucurà-te, adìncimea cuvintelor celor ìnsuflate de Dumnezeu.  Bucurà-te, noianul ìntelegerilor celor ìnteleptite de Dumnezeu.  Bucurà-te, ìnaltule tìlcuitor al dumnezeiestii ìntrupàri.  Bucurà-te, carte ìnchipuità de Dumnezeu, mintii la vedere  ìnspàimìntàtoare.  Bucurà-te, càmarà dumnezeiascà a cerestilor comori.  Bucurà-te, materia cea trebuincioasà a celor ìnvàtàtori.  Bucurà-te, cel ce ai luat spre propovàduire neamurile.  Bucurà-te, cel ce sàvìrsesti minuni dese.  Bucurà-te, cel ce numele lui Hristos ai purtat.  Bucurà-te, cel ce te-ai aràtat mare mester al cortului nou.  Bucurà-te, Pavele, Apostole!  Condacul al 7-lea: Minune mare s-a vàzut la sfìrsitul vietii tale celei dumnezeiesti, o, Fericite  Pavele: càci, tàiat fiind capul tàu, de trei ori la ìnàltime de la pàmìnt a sàltat cu  sàltàrile ca si cu niste cìntàri, làudìnd Treimea asa: Aliluia! 
ceaslov