© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfintilor Voievozi Mihail si Gavriil
   Icosul al 3-lea: Avìnd numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiascà  minte puternic ìn ràzboaie pururea te-ai aràtat si pe Iacov ìn luptà l-ai  ìntàrit ca sà biruiascà neamurile stràine; pentru care màrturisesc puterea  ta, zicìnd:  Bucurà-te, cel ce esti mai puternic decìt focul.  Bucurà-te, cel ce esti mai ascutit decìt vàpaia.  Bucurà-te, cel ce ai ìnecat ostile egiptenilor.  Bucurà-te, cel ce ai ìnvins cetele canaaneilor.  Bucurà-te, cà pe Moise si Aaron i-ai ìntàrit.  Bucurà-te, cel ce pe Isus al lui Navi ìncràznet l-ai fàcut.  Bucurà-te, cel ce deodatà ostirea asirienilor ai tàiat.  Bucurà-te, cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit.  Bucurà-te, pierzarea lui Og, ìmpàratul Vasanului.  Bucurà-te, pazà a marelui Moise.  Bucurà-te, cel prin care se pierd cei ràucredinciosi.  Bucurà-te, cel prin care drept credinciosii se ìnaltà.  Bucurà-te, Mihaile, slujitorule al legii!  Condacul al 4-lea: Mihail, càpetenie a ìngerilor, roagà cu solirile tale pe Dumnezeu  pentru noi care prealaudàtà serbarea ta cu dragoste o cinstim, ca zilele  noastre ìn fapte bune sà le petrecem, si ne ìnvredniceste ca, viata cea  bunà dobìndind, lui Dumnezeu ìmpreunà cu tine sà-i cìntàm: Aliluia!    Icosul al 4-lea: Venit-ai de la Cel preaìnalt, Gavriile minte dumnezeiascà, aducìnd Anei si  lui Ioachim bunele vestiri de bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, lor; pentru care  
ceaslov