© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rìnduiala sfintei ìmpàrtàsiri
spre sfintire, spre luminare, spre tàrie, spre vindecare si spre sànàtatea  sufletului si a trupului si spre stergerea si pierderea cu totul a cugetelor, a  gìndurilor si a deprinderilor mele celor rele, si a nàlucirilor de noapte ale  duhurilor celor viclene si ìntunecare. Cà a Ta este ìmpàràtia si puterea,  slava, cinstea si ìnchinàciunea, ìmpreunà cu Tatàl si cu Duhul Sfìnt, acum  si pururea si ìn vecii vecilor. Amin.    Rugàciunea a unsprezecea (a Sfìntului Ioan Damaschin)  Ìnaintea usilor casei Tale stau si de gìndurile cele rele nu mà  depàrtez. Ci Tu, Hristoase Dumnezeule, Care ai ìndreptat pe vamesul si ai  miluit pe cananeanca si ai deschis tìlharului usile raiului, deschide-mi si  mie ìnduràrile iubirii Tale de oameni si mà primeste pe mine, cel ce vin sà  mà ating de Tine, ca pe desfrìnata si pe cea cu scurgere de sìnge. Cà  aceasta atingìndu-se de marginea hainei Tale, prea lesne a luat  tàmàduire, iar aceea, cuprinzìnd preacuratele Tale picioare, adobìndit  dezlegare de pàcate. Iar eu, ticàlosul, ìntreg Trupul Tàu cutezìnd a-L  primi, sà nu fiu ars, ci mà primeste ca si pe dìnsele si-mi lumineazà  simtirile cele sufletesti, arzìnd nelegiuirile pàcatelor mele, pentru  rugàciunile Celei ce fàrà de sàmìntà Te-a nàscut pe Tine, si ale puterilor  ceresti, cà binecuvìntat esti ìn vecii vecilor. Amin.    Rugàciunea a doisprezecea (a Sfìntului Ioan Gurà de Aur)  Cred, Doamne, si màrturisesc, cà Tu esti cu adevàrat Hristos, Fiul lui  Dumnezeu celui viu, Care ai venit ìn lume sà mìntuiesti pe cei pàcàtosi,  dintre care cel dintìi sìnt eu. ìncà cred cà acesta este ìnsusi preacurat 
ceaslov