© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Rugaciunile diminetii
ceaslov
trecem toată noaptea acestei vieţi, aşteptând luminata şi sfânta zi a  Unuia-Născut Fiul Tău, a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru  Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toţi şi să  plătească fiecaruia dupa faptele lui. Ca să nu fim aflaţi zăcând şi  dormitând, ci priveghind şi sculaţi întru lucrarea poruncilor Lui şi să fim  gata a intra în bucuria şi în cămara slavei Lui celei dumnezeiesti, unde  este glasul cel neâncetat al celor ce Te laudă şi nespusa dulceaţă a celor  ce văd pururea frumuseţea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu eşti lumina  cea adevărată, Care luminezi şi sfinţesti toate şi pe Tine Te laudă toată  făptura în veci. Amin.                                             Rugăciunea a şaptea:  Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaânalte şi Doamne al  milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari şi cu anevoie de urmat,  slăvite şi preamărite, care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre  odihna neputinţelor noastre şi spre repaos de ostenelile trupului,  mulţumindu-Ţi că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci după  obicei Te-ai arătat iubitor de oameni şi ne-ai ridicat pe noi a mâneca şi a  slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătăţii Tale celei  neasemănate: luminează ochii gândului nostru şi ridică mintea noastră din  somnul cel greu al lenei şi dechide gura noastră şi o umple de laudele  Tale, ca sa putem în linişte a cânta, a striga şi a mărturisi pururea Ţie,  Dumnezeului celui slăvit în toate şi de toţi: Tatălui celui fără de început,  împreună cu Unuia-Născut Fiul Tău şi Preasfântului şi bunului şi de viaţă  făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.