© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Acoperàmìntului Maicii Domnului
Asa, Doamnà preasfìntà, milostiveste-te asupra noastrà si asupra  neputinciosului tàu popor. Pe cei ràtàciti povàtuieste-i pe calea cea bunà,  pe cei bàtrìni ìi sprijineste, pe prunci ìi pàzeste si pe noi pe toti ne apàrà  si ne ocroteste cu milostivirea ta. Pe toti scoate-ne din adìncul pàcatului  si lumineazà ochii inimi noastre spre càutarea mìntuirii. Milostivà fii nouà  aici ìn aceastà viatà, iar la ìnfricosàtoarea judecatà sà te rogi pentru noi  càtre Fiul tàu si Dumnezeul nostru. Cà tu, Doamnà, esti slavà celor ceresti  si nàdejdea pàmìntenilor. Tu esti, dupà Dumnezeu, nàdejdea si  apàràtoarea noastrà a tuturor celor ce ne rugàm tie, Atotputernicà  ajutàtoarea noastrà, si tie ne predàm pe noi ìnsine, unul pe altul si toatà  viata noastrà, acum si pururea si ìn veci vecilor. Amin.  Ìmpàràteasa mea cea preabunà si nàdejdea mea, Nàscàtoare de  Dumnezeu, primitoarea sàracilor si ajutàtoarea stràinilor, bucuria celor  mìhniti si acoperirea celor necàjiti, vezi-mi nevoia, vezi-mi mìhnirea, ajutà-  mi ca unui neputincios, hràneste-mà ca pe un stràin; necazul meu ìl stii,  deci dezleagà-l precum voiesti, ca n-am alt ajutor afarà de tine, nici altà  mìngìiere bunà, ci numai pe tine Maica lui Dumnezeu, ca sà mà pàzesti si  sà mà acoperi, ìn veci vecilor. Amin.  Preacuratà Doamnà Stàpìnà, de Dumnezeu Nàscàtoare Fecioarà, care poti  face tot binele; primeste aceste cinstite daruri, care se cuvin numai tie, de la  noi nevrednicii robii tài, Ceea ce esti aleasà din toate neamurile si te-ai aràtat  mai ìnaltà decìt toate fàpturile ceresti si pàmìntesti. Càci pentru tine a fost cu  noi Domnul puterilor si prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu si ne-am  ìnvrednicit de sfìntul Trup si de preacuratul Lui Sìnge. Pentru aceasta fericità  esti ìn neamurile neamurilor, Ceea ce esti de Dumnezeu fericità, mai luminatà 
ceaslov