© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna decembrie
ceaslov
Troparul, glasul al 4-lea: Nasterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, ràsàrit-a lumii lumina  cunostintei; cà ìntru dìnsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au ìnvàtat  sà se ìnchine Tie, Soarelui dreptàtii si sà Te cunoascà pe Tine, Ràsàritul  cel de sus, Doamne, slavà Tie.      Condacul, glasul al 3-lea:       ìnsàsi podobia. Fecioara astàzi, pe Cel mai presus de fiintà naste si pàmìntul  pestera, Celui neapropiat, aduce. Ìngerii cu pàstorii slavoslovesc si magii  cu steaua càlàtoresc. Cà pentru noi s-a nàscut prunc tìnàr, Dumnezeu cel  mai ìnainte de veci.  26. X) Soborul Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu; Sfìntul Mucenic  Eftimie, episcopul sardelor.    Tot ìn acestà zi se face pomenirea Preacuviosului Pàrintelui nostru de  Dumnezeu purtàtorului, Nicodim cel sfintit de la Tismana (din ale càrui sfinte  moaste se aflà o parte la a sa sfìntà Mìnàstire Tismana din judetul Gorj). Duminicà dupà Nasterea Domnului, pomenirea Sfintilor si Dreptilor Iosif,  logodnicul Fecioarei, David ìmpàratul si Iacov fratele (ruda) Domnului. Despre  Iacov vezi ziua de 23 octombrie.  Troparul Praznicului, glasul al 4-lea: Nasterea Ta, Hristoase... (cautà mai sus).       Condacul Praznicului, glasul al 6-lea: Cel ce mai ìnainte de luceafàr din Tatàl fàrà de maicà S-a nàscut,  astàzi pe pàmìnt fàrà de tatà S-a ìntrupat din tine. Pentru acesta steaua  binevesteste magilor si ìngerii cu pàstorii laudà nasterea ta cea mai  presus de fire, ceea ce esti plinà de har.           Troparul Cuviosului, glasul 1:  Celui ce a ràsàrit din Fecioarà, mai-marelui pàstorilor ca o oaie de  turmà ai urmat, Pàrintele nostru Nicodim. Cu postul, cu privegherea si cu  rugàciunile, te-ai fàcut lucràtor sfintit de cele ceresti tàmàduind sufletele  celor ce aleargà la tine cu credintà. Pentru aceasta strigàm: slavà Celui