© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ioan de la Suceava
    Icosul al 7-lea: Stràin cu adevàrat si neobisnuit chin ti-a nàscocit tie, pàtimitorule al  lui Hristos, pàgìnul Cadiu. Cà tìrìt fiind tu de cal ìn fuga mare prin locurile  cele aspre ale cetàtii, bucàti de carne din trupul tàu pe pietre ràmìneau,  capul ti se zdrobea si credinciosii cei ce priveau s-au umplut de multà  jale. Iar tu, avìnd mintea ridicatà càtre Dumnezeu, ìn tainà te rugai Lui.  Pentru acestea si noi robii tài, minunìndu-ne, aceste laude aducem tie:  Bucurà-te, cà prin chinuirea ta cea cumplità te-ai fàcut màrturisitor al  Sfintei Treimi.  Bucurà-te, cà prin ràbdarea ta cea cu tàrie te-ai aràtat intemeietor al  dreptei credinte.  Bucurà-te, cà aprins ai fost de focul dragostei celei negràite càtre  Dumnezeu. Bucurà-te, cà pentru dìnsul ai suferit sfàrìmarea trupului.  Bucurà-te, cà te-ai fàcut pricinà de veselie ìngerilor.  Bucurà-te, cà ai fost tristà privire credinciosilor.  Bucurà-te, cà trìntit fiind de pietre capul tàu cel sfìnt s-a zdrobit  pentru Hristos.  Bucurà-te, cà prin rugàciunile tale s-a strivit de tot capul balaurului  cel nevàzut. Bucurà-te, cà pàmìntul ca o boia s-a vopsit cu sìngele cel curs din  tine.  Bucurà-te, cà ìn ìmpàràtia cerurilor Hristos cununà acum ti-a dàruit.  Bucurà-te, cà pentru Dìnsul pe pàmìnt ai pàtimit.  Bucurà-te, cà ìmpreunà cu Dìnsul ìn ìmpàràtia Lui te-ai sàlàsluit.  Bucurà-te, Ioane, Mare Mucenice al lui Hristos!  Condacul al 8-lea: Vàzìndu-te, Mucenice al lui Hristos, neamul cel ràu credincios, cìnd erai  tìrìt de cal pe stràzile lor, unii te luau ìn batjocorà, altii ìsi strìmbau fetele lor si 
ceaslov