© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Paraclisul Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
Cum a mìntuit de moarte si de putrejune firea mea care era tinutà de  moarte si de putrejune, pe Sine ìnsusi dìndu-se spre moarte, Fecioarà  roagà-te Fiului si Dumnezeului tàu, sà mà izbàveascà si de ràutàtile  vràjmasului.  Pe tine te stiu folositoare si pàzitoare prea tare vietii mele, Fecioarà,  care risipesti tulburarea nàpastelor si izgonesti asupririle diavolilor; ci mà  rog totdeauna: Izbàveste-mà de stricàciunea chinurilor mele.  Slavà...  Pe tine, Fecioarà, te-am dobìndit ca un zid de scàpare si sufletelor  mìntuire desàvìrsità si desfàtare ìntru scìrbe; de lumina ta pururea ne  bucuràm, o, Stàpìnà; si acum ne izbàveste din nevoi si din chinuri.  Si acum...  Acum zac ìn patul durerilor si nu este tàmàduire trupului meu; ci mà  rog tie, celei bune, care ai nàscut pe Dumnezeu, Mìntuitorul lumii si  tàmàduitorul bililor, ridicà-mà din stricàciunea durerilor.  Preotul pomeneste pe cei pentru care se face paraclisul, asa cum s-a aràtat  dupà Cìntarea a 3-a. Apoi ecfonis si condacul, glasul al 6-lea: Ceea ce esti pàzitoarea crestinilor nebiruità, si rugàtoare neìncetatà  càtre Fàcàtorul, nu trece glasurile cele de rugàciune ale pàcàtosilor; ci  sìrguieste ca o bunà spre ajutorul nostru, care cu credintà strigàm càtre  tine: Gràbeste spre rugàciune si te nevoieste spre ìmblìnzire, apàrìnd  pururea pe cei ce te cinstesc pe tine, Nàscàtoare de Dumnezeu. 
ceaslov