© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre ìngerul pàzitor
lepàdìnd atìta har al Lui, te scìrbesc ìncà pe tine, ìngerul lui Dumnezeu.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Cu adevàrat Domnul S-a fàcut ìmpàrat, cu ìmpàràtie care nu cade, si  precum psalmistul gràieste, S-a ìmbràcat din tine, Maica lui Dumnezeu,  ìntru preafrumoasà podoabà, ìn trup sfìnt, cu care a luat moarte si a  surpat ìmpàràtia ei.  Cìntarea a 5-a:  Irmos: Pentru ce m-ai lepàdat de la fata Ta... Pe tine pàzitor cìstigìndu-te, ìmpreunà petrecàtor si ìmpreunà  vorbitor, sfinte ìngere, pàzindu-mà, cu mine càlàtorind, ìmpreunà locuind  si cele de mìntuire ìnainte pururea punìndu-le, ce iertare voi lua,  necunoscàtor fiind? Cu multà ìndràznire stìnd ìnaintea scaunului atotstàpìnitorului si  ìmpreunà dàntuind, la ìmpàratul fàpturii, roagà-te, ajutàtorul meu, sà-mi  dea iertare de ràutàtile mele cele multe.  Muncile si chinurile care mà asteaptà mai ìnainte vàzìndu-le, si de  ìmpietrirea, nebunia si orbirea mea, fàcìndu-ti-se milà, suspini si te  tìnguiesti si te ìntristezi, fiind plin de mìhnire, izbàvitorul meu.  Slavà...  Nici ìntr-un ceas, nici ìntr-o clipà sau si mai putin decìt aceea, nu te  am làsat pe tine, pàzitorul si fàcàtorul meu de bine, sà te bucuri de mine  si sà te veselesti si sà salti, fiind eu pururea stricat cu pàcatele.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Prunc nou S-a aràtat, Cel necuprins cu mintea, din tine ceea ce esti  cu totul fàrà prihanà, Cel ce a pus pàdurile cu hotar si muntii cu  
ceaslov