© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Canon de rugàciune càtre ìngerul pàzitor
asezàmìntul cunostintei; Cel ce numàrà multimea stelelor si picàturile de  rouà si schimbà suflàrile vìnturilor.  Cìntarea a 6-a:  Irmos: Rugàciuni vàrs càtre Domnul...  Pàzindu-mà si ostindu-te ìmprejurul meu si ìntorcìnd ìnapoi pornirile  diavolilor si nàvàlirile lor cele ìn chipurile fiarelor, nu ìnceta, pàzitorul  meu, pururea a le depàrta de la mine, cà pe tine te am cald folositor.  Cel ce esti mir scump si cu bunà mireasmà, nu te scìrbi de  ìntinàciunea mea, nu te depàrta de la mine pìnà ìn sfìrsit, ci fii mie pàzitor  pururea nedepàrtat, cà si soarele trecìnd peste locurile cele ìntinate nu se  ìntineazà.  Pe cel ce a acoperit cu ape prin cuvìnt cele mai pe deasupra ale Lui,  roagà-L, folositorul meu, ca sà-mi dea har a izvorì picàturi izvorìtoare de  lacrimi, ca prin acelea sà se curàteascà inima mea si sà vadà pe  Dumnezeu. Netrupeste, ca cel ce esti curat si fàrà de materie, stìnd ìnaintea  Celui curat si fàrà materie, si cìstigìnd multà ìndràznire si apropiere càtre  Dìnsul, pe Acela roagà-L cu deadìnsul sà dàruiascà sufletului meu  mìntuire.  Slavà...  Ìnfruntarea si rusinea sà acopere fetele vràjmasilor cele ìntunecate,  rusinoase si ìntinate, cìnd se va despàrtii de trup sufletul meu cel smerit,  si sà-l acoperi, ìndreptàtorul meu, cu aripile tale cele luminate si  preasfinte.  Si acum..., a Nàscàtoarei de Dumnezeu:  Ceea ce esti mai sfìntà decìt sfintii ìngeri si mai presus de heruvimi si  de serafimi, mintea mea cea tìrìtoare pe pàmìnt si de cele pàmìntesit  
ceaslov