© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ierarh Spiridon
Condacul al 7-lea: O, Preamilostive si mult ìndurate Doamne, nu trece cu vederea  lacrimele robilor Tài, ci le ajutà si-i miluieste cu iubirea Ta de oameni,  izbàvindu-i din toate asupririle si de tot necazul care i-a cuprins, din  pricina multimii pàcatelor; si, precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din  patul durerilor, asa ridicà si pe robii Tài din primejdia ce se aflà, pentru  rugàciunile Sfìntului Spiridon, cu care ìmpreunà ìti cìntàm: Aliluia!     Icosul al 7-lea:    Toate puterile ceresti làudìnd credinta cea tare càtre Dumnezeu, cu  tine ìmpreunà slujesc Ziditorului lumii Celui fàrà de ìnceput, iar noi,  nepricepìndu-ne de altà rugàciune, aducem tie aceste cuvinte de laudà:  Bucurà-te, cel ce ai stràlucit credinta prin minuni.  Bucurà-te, cà prin credintà ai putut face minuni.  Bucurà-te, cà rugàciunile tale niciodatà n-au fost neascultate.  Bucurà-te, ìnteleptule rugàtor càtre Dumnezeu.  Bucurà-te, tàmìie bineprimità ìnaintea Domnului.  Bucurà-te, ale càrui rugàciuni au scàpat suflete din primejdii.  Bucurà-te, cel ce rupi puterile celor fàrà de lege.  Bucurà-te, tare ajutàtor al credinciosilor.  Bucurà-te, tària cetàtilor celor locuite de popoarele dreptmàritorilor.  Bucurà-te, nimicirea zidurilor celor tari ale celor fàrà de lege.  Bucurà-te, cà tiranii sìnt biruiti auzind de puterea credintei tale.  Bucurà-te, temelia asupra càreia s-a asezat semnul crucii.  Bucurà-te, Spiridoane, mare fàcàtor de minuni!
ceaslov