© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna octombrie
ceaslov
11. Sfìntul Apostol Filip, unul din cei sapte diaconi; Cuviosul Pàrintele  nostru Teofan Màrturisitorul, mitropolitul Niceii; Sfintele Mucenite Zenaida si  Filonia. Duminicà, dupà 11 ale acestei luni, se cìntà slujba Sfintilor Pàrinti care au  fost la al VII-lea Sobor ce s-a tinut la Niceea (787). 12. Sfintii Mucenici Prov, Tarah si Andronic. Preacuviosul Pàrintele nostru  Cozma, fàcàtorul de canoane, episcopul Maiumei. 13. Sfintii Mucenici: Carp, Papil, Agatodor, Agatonica si Florentie. 14. Sfintii Mucenici: Nazarie, Ghervasie, Protasie, Chelsie si Silvan;  Cuviosul Savin.     )Ìn aceeasi zi se pràznuieste si Cuvioasa Maica noastrà Parascheva (ale  càrei sfinte moaste se aflà ìn catedrala Sfintei Mitropolii a Moldovei si Sucevei,  ìn Iasi). Troparul Mucenicilor, glasul al 4-lea:  Mucenicii Tài, Doamne, ìntru nevointele lor, cununile nestricàciunii au  luat de la Tine, Dumnezeul nostru; Cà avìnd tària Ta, pe chinuitori au  surpat; zdrobit-au si ale diavolilor neputincioase ìndràzniri. Pentru  rugàciunile lor, Hristoase dumnezeule, mìntuieste sufletele noastre.  Condacul Mucenicilor, glasul al 2-lea:      Podobie: Cele de sus càutìnd... Luminàtori luminati aràtìndu-và, dumnezeiestilor Mucenici, lumea cu  lumina minunilor o luminati, stricìnd noaptea cea adìncà a boliloor  totdeauna si lui Hristos, unuia Dumnezeu, rugìndu-và sà ne dea nouà mare  milà.  Troparul Cuvioasei, glasul al 8-lea: ìntru tine, Maicà, cu osìndie s-a mìntuit cel dupà chip, cà luìnd  Crucea, ai urmat lui Hristos si lucrìnd ai ìnvàtat sà nu se uite la trup, càci  este trecàtor, ci sà poarte grijà de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru  aceasta si cu ìngerii ìmpreunà se bucurà, Cuvioasà Maicà Parascheva,  duhul tàu.