© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
Asadar, aceastà maicà mireasà a lui Dumnezeu a avut ca patrie  Epivatele, un tinut la o depàrtare cale de o zi de Constantinopol. A avut  pàrinti iubitori de Dumnezeu si evlaviosi, umblìnd ìn toate càile Domnului  si ìmpodobindu-si viata cu tot felul de virtuti si milostenii. Si dupà ca au  hranit pe aceastà fiicà a lor si frumoasà fecioarà cu ìnvàtàtura si legea  Domnului si dupà ce au crescut-o, au plecat la Domnul, schimbìnd cele  stricàcioase cu cele nestricàcioase si mostenind sàlasurile vesnice,  làsìnd toate lucrurile si averea lor Cuvioasei si unucului lor fiu, cu numele  de Eftimie. Acestia, dupà plecarea pàrintilor lor la Domnul, voia cea bunà  voind, au ales mai curìnd sà fie lepàdati ìn casa lui Dumnezeu decìt sà  locuiascà ìn locasurile pàcàtosilor si sà lase grijile cele lumesti al càror  sfìrsit este pierzania. Toate ale lor le-au ìmpàrtit sàracilor si betegilor, lor  nelàsìndu-si nimic. Ci toatà grija lor si trupurile, si sufletele lor punìndu-le  ìnaintea lui Dumnezeu, I-au urmat Lui, ìmbràtisìnd viata singuraticà, si  unul a ajuns la o mànàstire de càlugàri, iar ea la o mànàstire de maici. Si  tunzìndu-si pàrul, au lepàdat lumea si au ràstignit lumii trupul cu patimile  si poftele lui, aràtìnd ascultare nesovàitoare staretului, fàcìndu-se pe ea  ìnsisi praf si cenusà tuturor.