© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Paraclisul Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
Nicolae al Mirelor Lichiei si Spiridon al Trimitundei, fàcàtori de minuni; ale  sfintilor, màritilor, bunilor biruitori mucenici; ale Preacuviosilor si de  Dumnezeu purtàtori pàrintii nostri: Grigore Decapolitul, Nicodim cel sfintit  si Dimitrie cel nou; ale sfintilor si Dreptilor ai lui dumnezeu pàrinti:  Ioachim si Ana; ale Sfìntului (N) a càrui pomenire o sàvìrsim astàzi, si  pentru ale tuturor sfintilor, rugàmu-ne, mult milostive, doamne, auzi-ne pe  noi pàcàtosii si ne miluieste pe noi.  Doamne miluieste (de 12 ori), apoi ecfonisul: Cu mila si cu ìnduràrile si cu  iubirea de oameni...   Cìntarea a 7-a: Irmosul:  Tinerii cei ce au mers din Iudeea ìn Babilon oarecìnd, cu credinta  Treimii, vàpaia cuptorului au càlcat-o, cìntìnd: Dumnezeul pàrintilor nostri,  bine esti cuvìntat.  Cìnd ai vrut sà tocmesti mìntuirea noastrà, Mìntuitorule, Te-ai  sàlàsluit ìn pìntecele Fecioarei, pe care ai aràtat-o folositoare lumii. Bine  esti cuvìntat, Dumnezeul pàrintilor nostri.  Maicà preacuratà, roagà pe Domnul milei, pe Care L-ai nàscut, sà  izbàveascà de pàcate si de ìntinàciunea sufleteascà pe cei ce strigà cu  credintà: bine esti cuvìntat, Dumnezeul pàrintilor nostri.  Slavà...  Comoarà de mìntuire si izvor de curàtie, turn de tàrie si usà de  pocàintà, pe ceea ce Te-a nàscut pe Tine ai aràtat-o celor ce strigà: Bine  esti cuvìntat, Dumnezeul pàrintilor nostri.  Si acum...  De neputintele trupesti si de pàcatele sufletesti, pe cei ce vin cu  dragoste càtre acoperàmìntul tàu cel dumnezeiesc, ìnvredniceste-i sà fie 
ceaslov