© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
ìncredintatà mìntuire. O, ìntru tot milostivà Doamnà Fecioarà, Stàpìnà  Nàscàtoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugàm tie si aratà mila ta  poporului dreptcredinciios; roagà pe Fiul tàu sà ne izbàveascà de tot ràul. Si  pàzeste locasul acesta si toate orasele si satele si pàrtile crestinesti si tot  poporul cel binecredincios, care scapà si cheamà numele tàu cel sfìnt de toate  nàpastele, de boalà, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor  neamuri asupra noastrà si de ràzboiul cel dintre noi, de toate durerile si de toatà  ìmbulzeala. Ca sà nu fie ìmputinati robii tài nici cu ràni, nici cu ìngrozire, nici cu  moarte, nici cu dreapta mìnie a lui dumnezeu; ci ìi pàzeste si ìi mìntuieste cu  mila ta, doamnà, ceea ce te rogi pentru noi si pentru buna ìntocmire a  vàzduhului, spre vremi aducàtoare de roadele cele de folos, pe care nouà le  dàruiesti. Usureazà, ridicà si miluieste, Stàpìnà preamilostivà, Nàscàtoare de  Dumnezeu prealàudatà, de toate nevoile pe cei ce sìnt ìn primejdii. Adu-ti  aminte de robii tài si nu trece cu vederea lacrimele si suspinarea lor; ci ne  ìnnoieste pe noi cu bunàtatea ta, ca sà ne mìngìiem cu multumire, aflìndu-te pe  tine ajutàtoare. Milostiveste, Doamnà preacuratà, spre ajutorul poporului celui  binecredincios. Nàdejdea noastrà, adunà pe cele risipite: pe cei ràtàciti pe cale  povàtuieste-i, pe cei càzuti de la buna credintà iaràsi la credintà ìntoarce-i, pe  cei bàtrìni sprijineste-i, pe cei tineri ìi ìnvatà, pe prunci hràneste-i si  preamàreste pe cei ce te preamàresc; dar mai ales pàzeste Sfìnta Biserica  Fiului tàu si o fereste ìntru lungime de zile. O, milostivà si preaìnduratà  ìmpàràteasà a cerului si a pàmìntului, Nàscàtoare de Dumnezeu, pururea  fecioarà, miluieste cu mijlocirea ta poporul dreptcredincios si toatà  dreptcredincioasa crestinàtate. Pàzeste-o sub acoperàmìntul milei tale, apàr-o  pe ea cu cinstitul tàu vesmìnt si roagà pe Hristos, Dumnezeul nostru, pe Care 
ceaslov