© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Prooroc Ilie
ìn Sarepta Sidonului, la o vàduvà sàracà, hrànindu-te ìnsuti si mai ales pe  ea hrànind-o ìn timpul foametei, prin darul facerii de minuni, ìnmultind  fàina si uleiul ìn casa ei, pe tot timpul foametei. Si dupà ce te-ai rugat,  suflìnd de trei ori, ai ìnviat pe fiul vàduvei, cìntìnd lui Dumnezeu, Celui ce  face minuni: Aliluia!      Icosul al 6-lea:  Stràlucind cu mare rìvnà pentru Dumnezeu Atottiitorul, te-ai ìntristat  foarte, Proorocule, pentru cà fiii lui Israel au pàràsit legàmìntul, au  dàrìmat altarele Lui si au omorìt pe profetii Lui. Domnul ìnsà, pentru  mìngìierea ta, ti-a vestit cà nu tot Israelul s-a ìndepàrtat de El, ci are ìncà  sapte mii de robi necunoscuti, care nu si-au plecat genunchii ìnaintea lui  Baal. Pentru aceasta, amintindu-ne de rìvna ta cea pentru Dumnezeu,  cìntàm tie:  Bucurà-te, slujitor credincios si prieten apropiat al Domnului.  Bucurà-te, chip si laudà binecredinciosilor pàstori.  Bucurà-te, ìndrumàtorul mìntuirii si luminàtorul celor ce zac ìntru  ìntuneric.  Bucurà-te, cel ce ìmbàrbàtezii pe apàràtorii adevàrului si-i ìntàresti ìn  lupte si ìn suferinte pentru dreptate.  Bucurà-te, cel ce ardeai ca o flacàrà serafimicà pentru dragostea lui  Dumnezeu. Bucurà-te, cà si Domnul ìn toate te-a ascultat si, la rugàciunea ta,  toate ti le-a ìmplinit.  Bucurà-te, Ilie, màrite prooroc si ìnainte-mergàtor al celei de-a doua  veniri a lui Hristos!  Condacul al 7-lea: Domnul cel iubitor de oameni, voind sà arate milostivirea Sa pàcàtosilor ce  se pocàiesc, dupà trecerea timpului de foamete profetit de tine, proorocule, 
ceaslov