© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Ioan de la Suceava
Condacul al 3-lea: De puterea harului Sfìntului Duh fiind ìntàrit, cu multà ìndràznealà  càtre ighemonul ai gràit, Viteazului ostas al lui Iisus: >Nu crede, tirane, cà  eu mà voi lepàda vreodatà de Hristosul meu si cà mà voi ìnchina fàpturii  mai degrabà decìt Creatorului; sà nu-mi fie mie aceasta cìt timp voi  respira aerul acesta<. Pentru care cu mare glas ai strigat lui Dumnezeu:  Aliluia!      Icosul al 3-lea:  Erai, Purtàtorule de chinuri al lui Hristos, cìnd acestea le ziceai càtre  eparhul, vesel la fatà si fàrà de sfialà sau fricà; iar el, nemaiputìnd ràbda  si de mìnie aprinzìndu-se, a poruncit sà fie aduse ìnaintea lui toiege multe,  si de haine sà fii dezbràcat; dar tu, ca si cum altul ar fi fost, asa te aflai;  pentru aceasta si noi strigàm càtre tine unele ca acestea:  Bucurà-te, cà, vàzìnd toiegele acelea, nicidecum nu te-ai temut.  Bucurà-te, cà din vederea altora mai tare te-ai ìmpotrivit tiranului.  Bucurà-te, cà te-ai dezbràcat de haine stricàcioase.  Bucurà-te, cà te-ai ìmbràcat ìn porfirà nepieritoare ìn ceruri.  Bucurà-te, cà ai fost amenintat cu chinuri de moarte.  Bucurà-te, cà tiranul mai cumplit s-a ìntàrìtat, pentru cà tu nu ai bàgat  ìn seamà acestea. Bucurà-te, cà ai ìnfruntat pe acesta ìnaintea tuturor celor ce erau de  fatà.  Bucurà-te, cà pe tine te-a màrturisit rob adevàrat al lui Dumnezeu.  Bucurà-te, cà bine ai tinut asezàmintele, pe care le-ai ìnvàtat de la pàrintii tài.
ceaslov