© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mucenic Mina
Sfinte, m-au fàcut si pe mine a crede cà la orice facere de bine esti gata  ajutàtor si grabnic folositor si minunat. De aceea ìncredintat sìnt cà tot cel ce  aleargà la tine, cerìnd cu credintà ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta  si eu cred cà tu acelasi esti, Sfinte, ca atunci si astàzi, cà oricine a alergat la  tine nu s-a ìntors neajutorat. Pentru aceea si eu acum, fiind scìrbit si ìn pagubà,  alerg càtre tine cu credintà si cu lacrimi, ìngenunchind, si mà rog tie, Sfinte si  Mare Mucenice Mina, ca sà te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine  pàgubasul si scìrbitul, Celui ce n-a trecut cu vederea rugàciunea ta cea  muceniceascà, ci te-a ascultat si te-a ìntàrit si te-a primit ìn cerestile locasuri.  Càtre Acela roagà-te ca sà fiu si eu ajutat si miluit pentru rugàciunile tale, si  din pagube si necazuri izbàvit, ca sà laud si bine sà cuvìntez si sà slàvesc ìntru  tot làudatul si preaputernicul nume al Tatàlui si al Sfìntului Duh, acum si  pururea si ìn vecii vecilor. Amin. 
ceaslov