© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna octombrie
ceaslov
Condacul cutremurului, glasul al 6-lea:    Podobie: Plinind rìnduiala... Izbàveste-ne, Doamne, pe noi toti de cutremurul cel greu si de rànile  cele nesuferite, pentru pàcatele noastre. Miluieste, Doamne, pe  dreptcredinciosul nostri popor, pe care l-ai cìstigat cu scump sìngele Tàu,  Stàpìne, si cetatea sà nu o dai ìn pierzare prin cutremurul cel ìnfricosàtor;  cà pe alt Dumnezeu afarà de Tine nu stim. Si strigà celor ce cìntà Tie: Eu  sìnt cu voi si nimeni ìmpotriva voastrà.  27. Sfìntul mucenic Nestor.      Tot ìn aceastà zi facem si pomenirea Cuviosului Pàrintelui nostru  Dimitrie cel nou (Basarabov), ale càrui sfinte moaste se aflà ìn catedrala sfintei  Patriarhii din Bucuresti. Troparul Cuviosului, glasul al 8-lea: ìntru tine, Pàrinte, cu osìndie s-a mìntuit cel dupà chip, cà luìnd  crucea ai urmat lui Hristos si lucrìnd ai ìnvàtat sà nu se uite la trup, càci  este trecàtor, ci sà poarte grijà de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru  aceasta si cu ìngerii ìmpreunà se bucurà, Cuvioase Pàrinte Dimitrie, duhul  tàu. Condacul Cuviosului, glasul al 8-lea:     Podobie: Apàràtoare Doamnà...  Apàràtor al sàu, nebiruit si neìnfrìnt, ca cel ce prin tine din nevoi s-a  izbàvit, te pune ìnainte orasul tàu, Dimitrie; si, ca cel ce ai ìndràznire  càtre Dumnezeu, de toate nevoile izbàveste-l, ca sà strigàm tie: Bucurà-te,  fàcàtorule de minuni, Dimitrie!  28. Sfintii Mucenici Terentie si Neonila, sotia lui si cei sapte copii ai lor:  Sarvil, Nita, Ierax, Teodul, Fotie, Vilie si Eunichie; Cuviosul Pàrintele nostru  Stefan Savaitul si Firmilian. 29. Sfìnta Cuvioasà Mucenità Anastasia romana; Cuviosul Pàrintele nostru  Avramie.