© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna noiembrie
ceaslov
acoperàmìntul aripilor màririi voastre celei netrupesti, pàzindu-ne pe noi  cei ce càdem cu dinadinsul si strigàm: Izbàviti-ne din nevoi, ca niste Mai  Mari peste cetele puterilor celor de sus.  Condacul, glasul al 2-lea: Mai-Marilor Voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeiestii slave,  povàtuitorii oamenilor si càpeteniile ìngerilor cele de folos cereti nouà si  mare milà, ca niste Mai-Mari Voievozi ai celor fàrà de trup.  9. Sfintii Mucenici Onisifor si Porfirie; Cuvioasele Maicile noastre Matroana  si Teoctista; Sfìntul Artemon. 10. Sfintii Apostoli Orest, Olimp, Rodion, Erast, Sosipatru si cei ìmpreunà  cu dìnsii. 11. Sfintii Mucenici Mina, Victor si Vichentie; Sfìnta Mucenità Stefaniada. 12. X) Cuviosul Pàrintele nostru Teodor Studitul, Màrturisitorul.  X sfìntul Pàrintale nostru Ioan cel milostiv, patriarhul Alexandriei; Cuviosul  Pàrintele nostru Nil Pustnicul. 13.  ) Cel ìntre sfinti Pàrintele nostru Ioan Gurà de Aur, patriarhul  Constantinopolului. Dezlegare la vin si la untdelemn. Troparul, glasul al 8-lea: Din gura ta ca niste luminà de foc stràlucind harul, lumea a luminat,  visteriile neiubirii de argint lumii a cìstigat, ìnàltimea smereniei nouà ne-ai  aràtat; ci prin cuvintele tale ìnvàtìnd, Pàrinte Ioane Gurà de Aur, roagà pe  Cuvìntul, Hristos Dumnezeu, sà mìntuiascà sufletele noastre.  Condacul, glasul al 8-lea: Podobie: Plinind rìnduiala cea pentru noi... Din ceruri ai luat dumnezeiescul har si cu buzele tale pe toti ìi ìnveti  sà se ìnchine ìn treime unuia Dumnezeu, Ioane Gurà de Aur, preafericite  Cuvioase; dupà vrednicie te làudàm pe tine, cà esti ìndreptàtor ca cel ce  aràti cele dumnezeiesti.