© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna octombrie
ceaslov
ati secerat, voi ce ati fost adevàrati soli ceresti si muceneascà pàtimire  ati pàtimit.  22. Sfìntul si ìntocmai cu Apostolii Averchie, episcopul Ierapolei, fàcàtorul  de minuni. Sfintii sapte tineri din Efes: Maximilian, Iamvlih, Martinian, Dionisie,  Antonie, Exacustodian si Constantin; Sfintii Mucenici Ieraclie, Teodota si  Glicheria.  23. X) Sfìntul mucenic si Apostol Iacov, fratele (ruda) Domnului, si Ignatie  patriarhul. Dezlegare la vin si la untdelemn. 24. Sfìntul Mare Mucenic Areta si cei ìmpreunà cu dìnsul; Sfintii Mucenici  Valentin si Sevastiana; Cuviosul Proclu patriarhul. 25. Sfintii Mucenici Marchian si Martirie; Sfìnta Tavita.  26.   ) Sfìntul Mare Mucenic Dimitrie, izvorìtorul de mir, pomenirea marelui  si ìnfricosàtorului cutremur. Praznic. Dezlegare de vin si la untdelemn.  Troparul, glasul al 3-lea: Mare apàràtor te-a aflat ìntru primejdii lumea, Purtàtorule de chinuri,  pe tine cel ce ai biruit pe pàgìni. Deci, precum mìndria lui Lie ai surpat si  la luptà ìndràznet ai fàcut pe Nestor, asa Sfinte Dimitrie, pe Hristos  Dumnezeu roagà-L sà ne dàruiascà nouà mare milà.  Troparul cutremurului, glasul al 8-lea:  Cel ce cauti spre pàmìnt si-l faci pe el de se cutremurà, izbàveste-ne  pe noi de groaza cea ìnfricosàtoare a cutremurului, Hristoase Dumnezeul  nostru, si trimite nouà milele Tale cele bogate, pentru rugàciunile  Nàscàtoarei de Dumnezeu, unule iubitorule de oameni.  Condacul Mucenicului, glasul al 2-lea:  Cu cugerile sìngiurilor tale, Dimitrie, Biserica a rosit-o Dumnezeu, Cel  ce ti-a dat tie tàrie nebiruità si pàzeste cetatea ta nevàtàmatà, cà tu esti  ìntàrirea ei.