© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Buneivestiri
bucurà-te frumusetea cea dumnezeiascà a tuturor dreptilor si mìntuirea  noastrà a credinciosilor.  Si acum...  Fie-ti milà, Doamne, de mostenirea Ta, si treci cu vederea acum toate  pàcatele noastre, avìnd rugàtoare spre aceasta càtre Tine, pe ceea ce Te-  a nàscut pe pàmìnt mai presus de fire pe Tine, Hristoase, cel Care ai  binevoit a lua firea omeneascà, pentru mare milà a Ta.    L U M I N ì N D A     Podobie: Femei, auziti... Sàltati dàntuind, cu veselie cìntati. Gavriil, bucurie Fecioarei aducìnd,  i-a stat ìnainte ìn cetatea Nazaretului, zicìnd: Acum sìnt bunele vestiri  cele de bucurie; bucurà-te, Curatà si fàrà prihanà, folositoarea lumii;  bucurà-te, scaun ceresc. Slavà... Si acum...  Taina cea din veci se cunoaste astàzi, cà Dumnezeu-Cuvìntul se face  Fiu Fecioarei Maria, pentru milostivire si Gavriil vesteste bucuria vestirii  celei bune, cu care dimpreunà sà strigàm toti: Bucurà-te Maica Domnului!       LA LAUDE   Se cìntà stihiirile acestea, glasul al 4-lea:    Podobie: Ca pe un viteaz... Taina cea ascunsà si nestiutà de ìngeri, Arhanghelului Gavriil i se  ìncredinteazà si càtre tine acum vine, Ceea ce esti singura bunà si porumbità  curatà si chemarea neamului nostru, si strigà càtre tine, Preasfìntà: Bucurà-te  si te gàteste, prin cuvìntul acesta sà primesti pe Dumnezeu-Cuvìntul ìn  pìntecele tàu (de douà ori). 
ceaslov