© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna octombrie
ceaslov
Condacul Cuvioasei, glasul al 3-lea:       Podobie: Fecioara astàzi: Pe Sfìnta, folositoarea celor ce sìnt ìn nevoi, toti cu bunà credintà sà  o làudàm, pe Preacinstita Parascheva; cà aceastà viatà stricàcioasà  làsìnd, pe cea nestricàcioasà a luat-o ìn veci. Pentru aceasta màrire a  aflat si daruri de minuni cu porunca lui Dumnezeu.  15. Sfintitul Cuvios si Mucenic Luchian, preotul Antiohiei; Cuviosul Pàrinte  Eftimie cel Nou; Cuviosii Savin episcopul si Vars. 16. Sfìntul Mucenic Longhin sutasul; Cuviosul Mal.  17. Sfìntul Prooroc Oseea; Cuviosul Mucenic Andrei Criteanul.  18. X Sfìntul Apostol si Evanghelist Luca; Sfintii Mucenici iulian si Martin.  Dezlegare la vin si untdelemn. 19. Sfìntul Prooroc Ioil; Sfintii Mucenici Uar si Felix.  20. X Sfintii Mari Mucenici Artemie, Duxul si Matrona; Cuviosul Gherasim  cel nou. 21. X Cuviosul Pàrintele nostru Ilarion cel Mare; Cuviosii Màrturisitori  Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara si Mucenicul Oprea din Sàliste.  Troparul Cuviosilor Màrturisitori Visarion Sarai,   Sofronie de la Cioara si al Mucenicului Oprea Din Sàliste, glasul 1: Luptàtorilor pentru Ortodoxie, ca niste ìngeresti trìmbite ati ìnviorat  ìn suflete ìndràznirea màrturisirii dreptei credinte, si ca niste ìntelepti  propovàduitori, pe popor l-ati hrànit cu dreaptà si luminatà ìnvàtàturà.  Mari au fost ostenelile lucràrii voastre; mare si osìndia propovàduirii; mare  a fost si rodul luptei voastre drepte, pururea pomenitilor ostasi ai lui  Hristos.  Condacul lor, glasul al 4-lea: Vàzìnd noi astàzi toate nevointele voastre, cu nespusà bucurie facem  pomenirea voastrà, Prealàudatilor apàràtori ai Ortodoxiei; càci cu puterea  lui Hristos fiind ìnarmati,stràlucite biruinte pentru poporul dreptcredincios