© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna aprilie
ceaslov
Tot ìn aceastà zi Sfintii Ierarhi Iorest si Sava. Troparul Sfintilor Ierarhi si Màrturisitori Iorest si Sava, glasul al 8-lea:  Màrturisitori ai Ortodoxiei si arhipàstori ai Bisericii lui Hristos,  ìndreptàtori ai poporului, Preafericiti Ierarhi purtàtori de biruità, Iorest si  Sava, voi ce v-ati ìnvrednicit de cununa vietii, rugati-và Domnului sà  mìntuiascà sufletele noastre.  Condacul lor, glasul al 4-lea: Ierarhilor preaìncuviintati ai dreptei credinte si apàràtori ai Biserici  lui Hristos, ocrotiti pe toti cei dreptcredinciosi, care cìntà pururea:  Bucurati-và, Iorest si Sava, minunati màrturisitori ai Domnului!  25. X) Sfìntul Apostol si Evanghelist Marcu. Dezlegare la vin si la  untdelemn. Troparul, glasul al 3-lea: Apostole sfinte si Evangheliste Marcu, roagà pe milostivul  Dumnezeu, ca sà dea iertare de greseli sufletelor noastre.  Condacul, glasul al 2-lea: Podobie: Cele de sus càutìnd... Dintru ìnàltime, luìnd harul Duhului, ìmpletiturile ritorilor le-ai  dezlegat, Apostole, si pe toti pàgìnii vìnìndu-i, Marcule, preamàrite,  Stàpìnului tàu i-ai adus, propovàduind dumnezeiascà Evanghelie.  26. Sfìntul sfintit Mucenic Vasile, episcopul Amasiei; Sfìnta Glafira. 27. X Sfìntul sfintit Mucenic Simeon, fratele (ruda) Domnului.  28. Sfintii Apostoli Iason si Sosipatru; Sfintii Mucenici Maxim, Dada si  Cvintilian. 29. Sfintii nouà Mucenici cei din Cizic; Cuviosul Pàrintele nostru Memnon,  fàcàtorul de minuni.  30. X) Sfìntul Apostol Iacov, fratele Sfìntului Ioan, cuvìntàtorul de  Dumnezeu; Sfìntul Donat. Dezlegare la vin si la untdelemn.