© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfintei Cruci
Condacul al 13-lea:  O! Ìntru tot cìntat Lemn care ai odràslit pe Cuvìntul cel mai sfìnt decìt  toti sfintii, primind rugàciunile noastre, de toatà primejdia pe toti  izbàveste-ne si de vesnicele chinuri mìntuieste pe cei ce strigà tie: Aliluia!  (acest Condac se citeste de trei ori). Apoi se zice iaràsi Icosul cel dintìi: ìngerii din cer... si Condacul ìntìi; O! De  trei ori fericità..., si se face otpustul. Dupà aceea se citeste aceastà:     Rugàciune Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mìntuitorul sufletului meu,  màrturisesc ìnaintea Ta, ìntru aceastà zi a ràstignirii Tale, ìn care ai  pàtimit si ai luat moarte pe cruce pentru pàcatele noastre, cum cà eu sìnt  cel ce Te-am ràstignit cu pàcatele mele cele multe si cu fàràdelegile mele  cele rele. De aceea mà rog bunàtàtii Tale celei nemàrginite, ca sà mà faci  si pe mine pàrtas sfintelor Tale Patimi, cinstitelor ràni si mortii Tale celei  de viatà fàcàtoare, pentru ca sà mà ìnvrednicesc, prin darul Tàu, sà cìstig  si eu asemenea Tie, pentru dragostea Ta, precum Tu cel milostiv le-ai  ràbdat pentru mìntuirea mea, ìntàrindu-mà pururea cu aceeasi putere si  ràbdare ce ai avut cìnd Te-au ràstignit nemultumitorii iudei.  De aceea ìntàreste-mà, Doamne, ca sà pot ridica cu bucurie de astàzi  ìnainte Crucea Ta cu deplinà pocàintà. Ìntristarea mortii Tale sà o simt,  precum au simtit-o Preasfìnta Ta Maicà, ucenicii Tài si mironositele femei.  Si-mi ìnviazà simtirile mele cele sufletesti, ca sà cunoascà moartea Ta,  precum ai fàcut de Te-au cunoscut si zidirile cele neìnsufletite, care s-au  miscat la ràstignirea Ta; cum Te-a cunoscut tìlharul cel credincios si, rugìndu-  Ti-se, l-ai primit ìn rai. 
ceaslov