© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Sfìntului Mucenic Mina
Bucurà-te, lauda cetàtenilor cinstiti cu fapta.  Bucurà-te, fericirea negutàtorilor cu bune màsuri.  Bucurà-te, pàzitorul neadormit al satelor si al oraselor care suferà de  pagube. Bucurà-te, scàparea celor amenintati de vàpaie si de vifor.  Bucurà-te, usurarea popoarelor ce se amàràsc de nàvàlirile grozave si  de asuprelile nedrepte.  Bucurà-te, povàtuitorul drumetilor ce te cer ìn ajutor.  Bucurà-te, izbàvirea oamenilor de moarte nàprasnicà.  Bucurà-te, scàparea coràbiilor cuprinse de vijelie si de furtuni.  Bucurà-te, mìngìierea a tot sufletul asuprit si amàrìt.  Bucurà-te, si al nostru apàràtor grabnic ìn suferinte.  Bucurà-te, Mina, mult-pàtimitorule!  Condacul al 5-lea: Hranà de mìntuire vietii noastre trimite-ne nouà, Sfinte, de la  Dumnezeu, ca sà nu pierim de multimea patimilor ce se ìndesesc ìn noi cu  prisosintà, cà pàcàtosi sìntem; dar care pàcat sau ce multime de greseli  poate covìrsi vreodatà nemàrginita milostivire a lui Dumnezeu, avìnd  rugàtori cetele mucenicilor? Cu acelea ìmpreunà cìntàm: Aliluia!    Icosul al 5-lea: Inima ìnfrìntà si smerità Dumnezeu nu o va urgisi, zice ìmpàratul si  Proorocul David. Pentru aceasta, smerindu-ne pìnà la moarte, càdem càtre tine,  Mare Mucenice Mina, sà te rogi lui Dumnezeu pentru noi pàcàtosii ca sà ne  linisteascà durerile, biruind pe vràjmasii care se luptà ìmpotriva legilor Lui. 
ceaslov