© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Al doilea Paraclis al Preasfintei Nàscàtoare de Dumnezeu
Cìntarea a 8-a:  Irmos: Pe ìmpàratul ceresc, pe Care ìl laudà ostile ceresti... Pe ìmpàràteasa cerului si a pàmìntului, care a nàscut neispitità de  nuntà pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, si pe care o laudà ostile ìngeresti,  làudati-o si preaìnàltati-o ìntru toti vecii.  Daniil proorocul de demult a ìnchipuit nasterea ta, Preacuratà  Nàscàtoare de dumnezeu, cà ai purtat ìn pìntecele tàu pe Fàcàtorul  cerului si al pàmìntului, pe Care nàscìndu-L ai ràmas nestricatà; pe tine te  preaìnàltàm ìntru toti vecii.  Slavà...  Pe Dumnezeu, Cuvìntul cel din dumnezeu, Care S-a pogorìt ìn  pìntecele tàu prin umbrirea Sfìntului Duh, L-ai nàscut fàrà de stricàciune;  pe tine te preaìnàltàm ìntru toti vecii.  Si acum...  Pe tine, Maica lui Dumnezeu, folositoare te-am cìstigat; ajutàtoare te  avem ìntru primejdiile noastre pe tine si mìntuire desàvìrsità sufletelor; pe  tine te preaìnàltàm ìntru toti vecii.  Cìntarea a 9-a:  Irmos: Cu adevàrat Nàscàtoare de Dumnezeu...  Isaia, de demult, dàntuind a strigat: Iatà fecioara ìn pìntece va lua si  va naste fiu. Pentru aceasta strigàm tie: bucurà-te, ceea ce ai purtat ìn  pìntecele tàu pe cel mei ìnainte de toti vecii; pe Acela roagà-L sà  mìntuiascà sufletele noastre.  Proorocul David te-a làudat oarecìnd ìn carteaPsalmilor, aràtìndu-te  Maica Fàcàtorului tuturor, pe Care roagà-L sà mìntuiascà sufletele  noastre.
ceaslov