© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Acatistul Preasfintei Treimi
ceaslov
      Şi acum...  Dumnezeiască Lumină cea de o Stăpânie, Care din pântecele tău a  răsărit, Preacurată Maica lui Dumnezeu, pe toată lumea cu Lumina cea  întreit strălucitoare a luminat-o, şi pământul ca pe un cer nou l-a arătat,  pentru că toate lucrurile Domnului pe Domnul să-L laude, şi să-L  preaânalţe întru toţi vecii.  La LAUDE      Stihirile, glasul al 4-lea: Însuşi glasul: Preaslăvite au văzut astăzi toate neamurile în cetatea lui David.  Când Duhul Sfânt S-a pogorât în limbi de foc, precum grăitorul de  Dumnezeu Luca a spus. Că zice: adunaţi fiind ucenicii lui Hristos , s-a  facut sunet, ca de o suflare ce vine repede, şi a umplut casa unde erau  şezând. Şi toţi au început a grăi, cu străine graiuri, cu străine învăţături,  cu străine porunci ale Sfintei Treimi (de două ori).  Duhul Sfânt era de-a pururea şi este şi va fi. Nici început având, nici  începând; ci pururea cu Tatăl şi cu Fiul este împreunat şi împreună  numărat. Viaţă, şi de viaţă făcător. Lumină, şi de lumină dătător. Însuşi  bun, şi izvor bunătăţii. Prin care Tatăl se cunoaşte şi Fiul se preaslăveşte,  şi de toţi se ştie: o putere, o împreunare, o închinare a Sfintei Treimi.   Duhul Sfânt este lumina şi viaţa şi izvor viu înţelegător. Duhul  înţelepciunii, Duhul înţelegerii; bun, drept, înţelegător, stăpânitor,  curăţitor de greseli, Dumnezeu şi îndumnezeitor, foc care din foc purcede,  grăitor, lucrător, împărţitor de daruri. Prin Care toţi proorocii şi  dumnezeieştii Apostoli, împreună cu mucenicii s-au încununat. Străină  auzire, străină vedere, foc împărţindu-se spre darea de daruri.