© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
(1398) si, de aici, la Constantinopol, mai ìntìi la Biserica Sf. Maria  Pammakaristos(*3) si apoi la Sf. Gheorghe din Fanar. Istoricul Iulian  Stefànescu a comparat, ìntr-un studiu amànuntit, originalul slav cu  versiune greacà si a constatat cà nu avem o simplà traducere, nici numai o parafrazà, ci o prelucrare. Desi peripetiile si ispràvile Cuvioasei sìnt ìn  mare parte aceleasi cu cele din originalul slav, “ìn genere, izvodul slav  este tratat foarte liber, prelucràtorul omite unele pasagii, scoate altele  de la locul lor, spre le aseza ìn altà parte, foarte des amplificà textul  originalului, ba uneori ìl schimbà”(*4). Astfel, ìnlàturà cu totul epilogul,  din introducere pàstreazà numai o frazà si nu pomeneste nimic despre  minunea fàcutà de Sfìntul Eftimie, fratele Cuvioasei, ca sà numai vorbim de omisiuni mai màrunte care se ìntìlnesc la tot pasul, cum ar fi, de  pildà, mentionarea faptelor de milostenie ale Cuvioasei pe care le fàcea  ìncà din copilàrie. I. Stefànescu este de pàrere cà aceste modificàri si  prelucràri ale originalului se datoreazà ìn primul rìnd modificàrii scopului si functionalitàtii textului: “Nu trebuie sà ne surprindà nici libertatea cu  care Matei remaniazà originalul sàu, nici modul ìn care traduce textul.  Dacà luàm ìn consideratie faptul cà originalul slav este un panegyric,
(*3) Pammakaristos: “Preafericità” (gr.).  (*4) Iulian Stefànescu, Viata Sfintei Parascheva cea Nouà de Matei al Mirelor, studiu istoric, Extras din  “Revista istoricà Romanà”, vol.III (1933), fasc. 4, Imprimeria Nationalà, Bucuresti, 1934, p. 359.