© Cuvioasa Parascheva  2013
Viata Sfintei Cuvioase Parascheva Parascheva ceaslov Introducere Viata Cuvioasei Parascheva
La anul 1605, este hirotonit Mitropolit al Mirelor, dar càpàtìnd  numai titlul, fiindcà aceastà eparhie nu mai exista ìncà de pe vremea  cìnd toti crestinii de acolo trecuserà la islamism. Ràmìne in continuare ìn Tara Romaneascà. Data morti lui nu este cunoscutà. Stim numai cà la  anul 1621 tràia ìncà ìn Mànàstirea Dealul, “necàjit de bàtrìnete”. A fost  un caligraf si un miniaturist harnic si iscusit si se pare cà avea un talent  deosebit ìn a scrie slujbe de sfinti. Tot lui i se datoreazà, pe lìngà slujba  Cuvioasei Parascheva, si slujba Sfìntului Grigorie Decapolitul. Ìnsà, in  tara noastra este cunoscut mai mult prin cronica sa scrisà ìn versuri, care constituie singurul izvor contemporan pentru evenimentele petrecute ìn  Tara Romaneascà ìntre anii 1602 si 1618, purtìnd titlul: “istoria celor  ìntìmplate ìn Tara Romaneascà, ìncepìnd de la Serban Voievod, alcàtuità de Preasfintitul ìntre arhierei, Mitropolitul Mirelor, kyr Matei din  Pogoniana”. Aceastà Viatà greceascà a Cuvioasei Parascheva, pe care a tradus-o, cum am spus, dupà una dintre versiunile Panegyricului Sfìntului Eftimie,
deci, ìntr-adevàr, aflarea moastelor a avut loc ìnainte de ultimul pàtrar al secolului al XII-lea, cìnd apare prima mentiune a cultului ei έv τώ χωρίώ τη καλλικρατεία τιμωμέvη. (*2) Valsamon, Synodycon sive Pandectae canonum S.S. Apostolorum et conciliorum, p. 232(comentariu la canonul 63 al Sinodului de la Trullo).