© Ceaslov 2012
Ceaslovul (în grecește: Ωρολόγιον  horologion; în slavona veche: Часocлoвъ, chasoslov, ), sau Cartea Orelor, conține Acolouthia  a slujbelor din Ciclul Zilnic (grecește: akolouthies, κολουθίες) așa cum sunt ele slujite  în Bisericile Ortodoxà și Catolicà  Ràsàriteanà.
Acasa Acasa Diferite rugaciuni Diferite rugaciuni Acatiste-Paraclise Acatiste-Paraclise Canon de rugaciune Canon de rugaciune Rinduiala sfintei impartasiri Rinduiala sfintei impartasiri
Sinaxar luna septembrie
ceaslov
o expeditie ìmpotriva lor, a luat-o iaràsi si a adus-o la Constantinopol.  Troparul, glasul 1:  Mìntuieste, Doamne, poporul Tàu si binecuvìnteazà mostenirea Ta;  biruintà binecredniciosilor crestini asupra celui potrivnic dàruieste si cu  Crucea Ta pàzeste pe poporul Tàu.  Condacul, glasul al 4-lea: Cel ce Te-ai ìnàltat pe Cruce de bunàvoie, poporului Tàu celui nou,  numit cu numele Tàu, ìnduràrile Tale dàruieste-i, Hristoase Dumnezeule.  Veseleste cu puterea Ta pe credinciosul nostru popor, dàruindu-i lui  biruintà asupra potrivnicilor, avìnd ajutorul Tàu armà de pace, nebiruità  biruintà.  15. Sfìntul Mare Mucenic Nichita Gotul; Sfìntul Pàrintele nostru Visarion,  arhiepiscopul Larisei, fàcàtorul de minuni; Sfìntul ierarh Iosif de la Partos;  Cuviosul Filotei.    Sfìntul Mare Mucenic Nichita Romanul.  Troparul Sfìntului Iosif cel nou de la Partos, glasul al 8-lea: Din tinerete cu totul te-ai supus Domnului, cu rugàciunile si cu  ostenelile si cu postul. Pentru aceasta, vàzìnd Dumnezeu nevointele tale,  arhiereu si pàstor Bisericii Sale te-a rìnduit; si dupà moarte ìn cetele  sfiontilor te-a sàlàsluit, Sfinte Pàrinte Iosif. Roagà-te lui Hristos Dumnezeu  sà ne dàruiascà iertare de greseli nouà, celor ce cu credintà si cu  dragoste sàvìrsim sfìnta pomenirea ta.  Condacul lui, glasul 8-lea: Apàràtor nebiruit, ca cel ce prin tine din nevoi s-a mìntuit, te are  pàmìntul Banatului, Sfinte Iosif. Ci ca cel ce ai ìndràznealà càtre  Dumnezeu apàrà-l pe el de toatà nevoia, ca sà strigàm tie: Bucurà-te,  Iosif, fàcàtorule de minuni.